"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๓


วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น.
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร นำบุคลากรในสังกัด ดำเนินพิธีฯในครั้งนี้
โดยได้รับความเมตตาจากจากพระอธิการประทิน ธมฺมทินฺโน เจ้าอาวาสวัดศรีมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในจังหวัด ร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ วัดศรีมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 16 มี.ค. 2563
เวลา 15:41:21 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th