"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1


วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลโพนทราย เทศบาลตำบลผึ่งแดด และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแข้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิด และจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 150 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม

ณ โรงแรมมุกดาหารวิลเลจ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 19 ก.พ. 2563
เวลา 08:55:43 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th