"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่2/25


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่2/2563
ณ ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลสหเรือง จำกัด โดยนายธนิศร โภคสวัสดิ์ รองผู้จัดการโรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดการมลพิษเพื่อป้องกันการเกิด ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน และหาวิธีการแก้ไขปัญาหา เพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 19 ก.พ. 2563
เวลา 08:50:56 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th