"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดไปสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำป


วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดไปสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 19 ก.พ. 2563
เวลา 08:47:48 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th