"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563


วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา และความต้องการตลาดแรงงานภายในจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หัวหน้าส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 13 ก.พ. 2563
เวลา 14:39:19 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th