"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

การประชาสัมพันธ์การสร้างความเชื่อมั่นใจในการให้บริการใช้รถบริการรถโดยสารประจำทางของจังหวัดมุกดาหาร


วันที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 08.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชาสัมพันธ์กับสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ พร้อมด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใจในการให้บริการใช้รถบริการรถโดยสารประจำทางของจังหวัดมุกดาหาร ว่ามีความปลอดภัยและสามารถควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 12 ก.พ. 2563
เวลา 14:52:32 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th