"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 "มุกดาหารเกมส์" เพื่อเฉลิมฉลองเมืองมุกดาหาร ครบรอบ 250 ปี โดยมีนักศึกษาและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชน 20 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน


วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 "มุกดาหารเกมส์" เพื่อเฉลิมฉลองเมืองมุกดาหาร ครบรอบ 250 ปี โดยมีนักศึกษาและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชน 20 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจังหวัดต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันร่วมในพิธีเปิด

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 12 ก.พ. 2563
เวลา 13:52:34 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th