"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 ครบรอบ 66 ปี


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายกองเอก ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 ครบรอบ 66 ปี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกับกรวดน้ำสวดอุทิศบุญกุศลและแผ่เมตตาจิตอุทิศให้กับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนที่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้เข้าร่วมพิธี

โอกาสนี้ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิก อส. จำนวน 6 นาย ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แก่บุตรสมาชิก อส. 3 ทุน ทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและทุนการศึกษาของเหล่าการชาดจังหวัดมุกดาหารให้แก่บุตรสมาชิก อส. 27 ทุน มอบเครื่องแต่งกายแก่ผู้แทนกองร้อยฯ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร

ซึ่งกองอาสารักษาดินแดน หรือ อส.เป็นกำลังกึ่งทหาร เป็นกำลังภาคประชาชนที่ได้เสียสละอุทิศตนอาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลืองานของราชการ ในบทบาทของกองกำลังประจำถิ่นของฝ่ายปกครอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหาร ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนช่วยเหลือในเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ โดยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 ได้มีการออกพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ในวัน 10 กุมภาพันธ์ จึงได้มีการกำหนดให้เป็นวันอาสารักษาดินแดน(อส.)เป็นประจำทุกปี
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 07 ก.พ. 2563
เวลา 13:27:30 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th