"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2559 - 2564)


วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2559 - 2564)

โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมุกดาหารเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 07 ก.พ. 2563
เวลา 11:30:58 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th