"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

โครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิธ รัชกาลที่ 9 “


วันที่ 6 ก.พ. 2563 เวลา 11.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิธ รัชกาลที่ 9 “ โดยมีผู้นำชุมชนจากหมู่บ้าน และประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เข้ารับการอบรม ณ ห้องพลอยบอลลูม โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 07 ก.พ. 2563
เวลา 11:25:55 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th