"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (สสส.)


วันที่ 6 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (สสส.) โดยมีครูผู้สอนปฐมวัย และบุคลากรสาธารณสุข เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 07 ก.พ. 2563
เวลา 11:23:51 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th