"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

การรณรงค์สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ์ ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการรถแท็กซี่จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมรณรงค์สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยจัดให้มีการทำความสะอาดรถทุกครั้งหลังมีผู้ใช้บริการ พนักงานขับรถสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ มีเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยไว้บริการผู้โดยสารที่รถทุกคัน

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถในความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนาในครั้งนี้ด้วย
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 07 ก.พ. 2563
เวลา 11:18:24 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th