"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ บริเวณข้างกองร้อยบังคับการและบริการ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน


วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ บริเวณข้างกองร้อยบังคับการและบริการ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ปลัดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และสมาชิก อส. ร่วมในพิธี

ณ กองร้อยบังคับการและบริการ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 07 ก.พ. 2563
เวลา 11:13:57 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th