"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะทำงานเยี่ยมเยือนสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563


วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะทำงานเยี่ยมเยือนสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานฯ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 05 ก.พ. 2563
เวลา 11:43:38 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th