"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับนางสาวอรนุชศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และว่าที่ ร.ต.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับนางสาวอรนุชศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และว่าที่ ร.ต.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และเป็นประธานร่วมการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดด้วยกลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง

ณ ปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 05 ก.พ. 2563
เวลา 11:41:01 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th