"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563


วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการศูนย์ฯ และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 10 ม.ค. 2563
เวลา 15:29:48 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th