"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองมุกดาหาร


วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองมุกดาหาร

โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองมุกดาหาร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 09 ม.ค. 2563
เวลา 11:01:58 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th