"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวันบูรพาจารย์ และงานอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ พระราชรัตนโมลี (สมยง กตปุญฺโญ ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร


วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวันบูรพาจารย์ และงานอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ พระราชรัตนโมลี (สมยง กตปุญฺโญ ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร
ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีฯครั้งนี้

โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลี เจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นองค์ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๐ พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 09 ม.ค. 2563
เวลา 10:59:54 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th