"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ผอ.ศอ.ปส.จ.มห. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดมุกดาหาร (ศอ.ปส.จ.มห.) ครั้งที่ 12/2562 และการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกด


วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ผอ.ศอ.ปส.จ.มห. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดมุกดาหาร (ศอ.ปส.จ.มห.) ครั้งที่ 12/2562 และการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 12/2562 โดยมีคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ณ ห้องประชุมอำเภอหว้านใหญ่ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 09 ม.ค. 2563
เวลา 10:58:02 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th