"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร(ประธานในการประชุม) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน ศปถ.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม และให้กำลังใจ คณะทำงานของ ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร นำโดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร


วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร(ประธานในการประชุม) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน ศปถ.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม และให้กำลังใจ คณะทำงานของ ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร นำโดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และคณะทำงาน ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร ซึ่งที่ประชุมวันนี้เป็นการนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มาวิเคราะห์ร่วมกัน และหาทำงานการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป ซึ่งมีคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด และคณะทำงาน ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 08 ม.ค. 2563
เวลา 16:09:36 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th