"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

มุกดาหารบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเปิดงานกาชาด และงานของดี 250 ปี มุกดาหาร ปี 2563


มุกดาหารบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเปิดงานกาชาด และงานของดี 250 ปี มุกดาหาร ปี 2563 จังหวัดมุกดาหาร จัดทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหาร ก่อนเปิดงานกาชาดและงานของดี250 ปีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวง สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะเริ่มพิธีเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ในช่วงเย็นวันที่ 7 มกราคม 2563 จากนั้นได้ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณศาลหลักเมืองมุกดาหาร โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นำโดยนางศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยพี่น้องชาวคุ้มต่างๆ ได้ร่วมกันรำบวงสรวง ก่อนนำเครื่องบวงสรวงและเครื่องสักการะ ไปประกอบพิธียังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมือง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องพระเจ้าองค์หลวง วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) พระพุทธสิงห์สอง วัดศรีบุญเรือง และพระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร ที่บริเวณหอแก้วมุกดาหาร อันเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร กำหนดระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2563 รวม 9 วัน 9 คืน ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปเที่ยวงานกาชาดและงานจังหวัดมุกดาหาร มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกัน ส.ปชส.มุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 07 ม.ค. 2563
เวลา 15:14:14 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th