"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

จังหวัดมุกดาหาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓


วันที่ ๓ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดมุกดาหาร โดย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ร่วมกับคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุในคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีคณะกรรมการฯ มาร่วมประชุมโดยพร้องเพรียงกัน
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 03 ม.ค. 2563
เวลา 09:45:26 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th