"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน "ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต" ซึ่งบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเพื่อต่อยอดความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมสร้างโภชนาการที่ดีในเด็กและเย


วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน "ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต" ซึ่งบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเพื่อต่อยอดความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมสร้างโภชนาการที่ดีในเด็กและเยาวชน

โดยมีนายสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมในพิธีเปิดและกิจกรรม

ณ โรงเรียนบ้านนากอก ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 12 ธ.ค. 2562
เวลา 08:35:44 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th