"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%ที่ทางแยก ทางร่วม ถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเมืองมกดาหาร


วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ในฐานนะคณะทำงาน ศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)เทศบาลเมืองมุกดาหาร ภายใต้การอำนวยการของนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และในฐานะคณะทำงาน ศปถ.จังหวัดมุกดาหาร วันนี้พร้อม จนท.เทศกิจ ออกทำการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%ที่ทางแยก ทางร่วม ถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเมืองมกดาหาร ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นพี่น้องประาชนในการใช้รถใ้ช้ถนน และมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ให้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงจะได้ให้พี่น้องประชาชนได้ขยายผลไปสู่สมาชิกในครอบครัวต่อไป
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 11 ธ.ค. 2562
เวลา 14:46:39 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th