"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" และนำส่วนราชการประกาศเจตนารมณ์และแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต


วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 07.50 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" และนำส่วนราชการประกาศเจตนารมณ์และแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา และองค์กรภาคเอกชนร่วมในงาน

ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 11 ธ.ค. 2562
เวลา 14:43:16 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th