"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

วันนี้ 5 ธันวาคม 2562 เวลา10.00น.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร และหน่วยงานราชการ ทุกๆหน่วย นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา


วันนี้ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร และหน่วยงานราชการ ทุกๆหน่วย นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา"เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"จิตอาสา พัฒนา ลำน้ำ คูคลอง ณ ห้วยแคน วัดนิรมิต ชุมชนตาดแคน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกว่า 800 คน ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ กิจกรรมเสร็จสิ้นในเวลา12.00น.
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 06 ธ.ค. 2562
เวลา 09:48:01 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th