"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผลการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) เรื่อง "ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร"


วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผลการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) เรื่อง "ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร"

โดยมีดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ หัวหน้าโครงการฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดและการสัมมนา

ณ ห้องริเวอร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 13 พ.ย. 2562
เวลา 14:48:10 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th