"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจดิจิทัลมุกดาหาร Digital Economy Mukdahan (DEM)


วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจดิจิทัลมุกดาหาร Digital Economy Mukdahan (DEM)

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจดิจิทัลมุกดาหาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 13 พ.ย. 2562
เวลา 14:45:48 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th