"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ซึ่งอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมกับเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย หน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวอำเภอนิคมคำสร้อย


วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.15 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ซึ่งอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมกับเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย หน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวอำเภอนิคมคำสร้อยร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2562

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ภาคส่วนต่างๆ และประชาชนชาวอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมในพิธีเปิดและกิจกรรมภายในงาน

ณ บริเวณสระน้ำหน้าเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 12 พ.ย. 2562
เวลา 10:43:06 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th