"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบโคให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต เป็นกรณีพิเศษ ตามโครงการธนาคารโค - กระบือ


วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบโคให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต เป็นกรณีพิเศษ ตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดส่งมอบโคให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอนตาลที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 151 ตัว

โดยมีปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอดอนตาล และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบาก 2 ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 29 ต.ค. 2562
เวลา 15:44:24 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th