"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2552 เวลา 16.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหารร่วมในพิธี

ณ วัดโพธิ์ไทร ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 21 ต.ค. 2562
เวลา 20:53:41 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th