"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ เป็นประธานเปิดโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล กิจกรรม พิธีลงนาม MOU การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


19 ต.ค.62 นายชยันต์ ศิริมาศ เป็นประธานเปิดโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล กิจกรรม พิธีลงนาม MOU การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ร้านสบันงาขันโตก โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผวจ.มห.,นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หน.ส่วนราชการ ผู้แทนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุก และผู้แทนหน่วยงาน เทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นสักขีพยานMOU ของสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร สมาคมสหพันธท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงรายและจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงและจำหน่ายบนถนนคนเดิน เทศบาลนครเชียงรายอีกด้วย
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 20 ต.ค. 2562
เวลา 21:16:56 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th