"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานงาน "วันตำรวจ" ประจำปี 2562


วัน พฤ. ที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานงาน "วันตำรวจ" ประจำปี 2562 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนและช่วยเหลือกิจการตำรวจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการตำรวจร่วมในพิธี

ณ ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 18 ต.ค. 2562
เวลา 09:22:00 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th