"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรม "หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 78"


วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรม "หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 78" พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ของจังหวัดมุกดาหาร

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ

ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 29 ส.ค. 2562
เวลา 09:03:46 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th