"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

ถ่ายทำรายการและให้สัมภาษณ์ในประเด็นความสำเร็จการบริหารจัดการขยะ


วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมถ่ายทำรายการและให้สัมภาษณ์ในประเด็นความสำเร็จการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ ของจังหวัดมุกดาหาร

โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารและคณะ ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอหนองสูง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในถ่ายทำรายการ

ณ ศาลาประชาคมบ้านเป้า หมู่ 5 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 29 ส.ค. 2562
เวลา 09:01:32 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th