"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

ผวจ.มห. ร่วมประชุมหารือกับเมืองมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น


นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนการดำเนินงานประจำปี MEI - THAILAND Innovation Center เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตร โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ตามคำเชิญของจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 12 ก.ค. 2562
เวลา 09:10:46 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th