"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Learning by Doing)


วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Learning by Doing) การจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนพัฒนาลักษณะแผนเดียว (One Plan)​ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง (4 จังหวัด)​ รุ่นจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดมุกดาหาร"

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการฯ

ณ ห้องไพลิน โรงแรมพลอย พาเลช อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 10 มิ.ย. 2562
เวลา 14:17:13 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th