"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ "ทำถังขยะเปียก เพิ่มมูลค่าขยะ"


วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขต 11 หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ "ทำถังขยะเปียก เพิ่มมูลค่าขยะ" เพื่อติดตามการดำเนินการลดปริมาณขยะต้นทางและสนับสนุนนโยบายจังหวัดสะอาด รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยให้ส่วนราชการเป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะ

ณ ที่ว่าการอำเภอดอนตาล บ้านพักนายอำเภอดอนตาล สนง.สาธารณสุขอำเภอดอนตาล และองค์การบริหารตำบลป่าไร่ ตามลำดับ
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 13 มี.ค. 2562
เวลา 15:45:03 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th