"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Confeence: NAC2018) ภายใต้หัวข้อ "เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" (Muving Towards Thaland"s Future Economy with Science, Technology and Innovation) ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 11 มี.ค. 2562
เวลา 10:14:31 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th