"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะ ในการลงพื้นที่มอบนโยบายและกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร


วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะ ในการลงพื้นที่มอบนโยบายและกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 จุด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูง และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีส่วนราชการทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ

ณ สหกรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูง และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 07 ก.พ. 2562
เวลา 09:00:03 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th