"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี


วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา13.30น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในการลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเตรียมการและมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการต้อนรับฯ โดยนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะ มีกำหนดการเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูง และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง

ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 30 ม.ค. 2562
เวลา 17:30:48 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th