"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562


วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ (ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62) ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 40 ครั้ง บาดเจ็บจำนวน 40 ราย และเสียชีวิตจำนวน 2 ราย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 03 ม.ค. 2562
เวลา 11:22:12 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th