"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก”ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายศุภกร มูลสุวรรณ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทุกส่วนราชการ จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก”ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 03 ธ.ค. 2561
เวลา 09:29:28 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th