"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง ปี 2561


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
เวลา 17.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง ปี 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในวันลอยกระทง

โดยมี รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ผบ.กองกำลังรักษาความสบบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนฯ
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 22 พ.ย. 2561
เวลา 09:25:33 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th