"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธิเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


30 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธิเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านด่านมน หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย โดยมีนายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด/อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สื่อมวลชน ภาคเอกชน โรงแรม ร้านอาหาร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ไทยนิยม ยั่งยืน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 31 ต.ค. 2561
เวลา 11:12:08 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th