"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 6/2561


วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 6/2561 โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการยกเลิกโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา, นายศุภกร มูลสุวรรณ, นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 30 ต.ค. 2561
เวลา 09:28:48 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th