"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดมุกดาหาร


วันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 10.30 น.

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2561 โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 21 ก.ย. 2561
เวลา 11:24:42 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th