"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมถอดบทเรียนนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนและชุมชนต้นแบบ


วันที่ 23 ส.ค.2561 เวลา 11.30 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมถอดบทเรียนนำเสนอผลการดำเนินงาน โรงเรียนและชุมชนต้นแบบปลอดพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยมีผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพิธี โดยพร้อมเพรียง พร้อมทั้งให้โอวาทและเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการในกิจกรรม ดังกล่าว ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จ.มุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 24 ส.ค. 2561
เวลา 10:53:31 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th