"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการมุกดาหาร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมพระสังฆาธิการ


วันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ไพทูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 183/2546 ครั้งที่ 2/2561 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10 สังกัดคณะสงฆ์หนตะวันออก ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 21 ส.ค. 2561
เวลา 14:51:39 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th