"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 18


รายละเอียดคลิก

 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 21 ส.ค. 2561
เวลา 13:01:47 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th